Forum modelarzy kolejowych w wielkości N Strona Główna Forum modelarzy kolejowych w wielkości N


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Nieco teorii o manewrach
Autor Wiadomość
WM-MODEL
99%


Dołączył: 02 Cze 2006
Skąd: Jastrzębie Zdrój
  Wysłany: 2007-04-17, 01:28   Nieco teorii o manewrach

Od czasu do czasu ucinam sobie pogawędkę z Pawłem Piotrem z FM :mrgreen:
Poniżej parę jego "wypracowań" a propos manewrów, napisał, że będzie mu bardzo miło, jak jego teksty przyczynią się do popularyzacji i wzrostu świadomości modelarzy kolejowych ws. kolejowych.


WM-MODEL napisał/a:
Jak odbywa się w realu sterowanie rozjazdów wybierając ustaloną drogę przebiegu? Tzn. czy przełącza się pojedynczo napędy czy za pomocą jednego knefla wszystkie "biorące" udział w tym przebiegu?


W realu urządzenia te noszą nazwę przekaźnikowe urządzenia typu PB (półblokowe).
Ustawianie przebiegu na pulpicie nastawczym polega na obsłudze dwóch przycisków, tzw. początkowego (jest to przycisk przy semaforze, od którego ma rozpocząć się przebieg) oraz końcowego (jest to przycisk przy torze, na który jest ustawiany przebieg). Może się zdarzyć, że jest jeszcze trzeci przycisk, określający wariant drogi przebiegu (w niektórych układach torowych są możliwości ustawieniu przebiegu po różnych drogach zwrotnicowych do tego samego punktu końcowego). Po obsłudze tych przycisków w kolejności: przycisk początkowy - przycisk wariantu (jeśli jest) - przycisk końcowy, następuje samoczynne ustawienie wszystkich zwrotnic biorących udział w przygotowywanym przebiegu do wymaganego położenia, zamknięcie ich w tym położeniu oraz wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforze, od którego ma się rozpocząć przebieg. Rozwiązanie przebiegu następuje automatycznie po przejechaniu pociągu (osłonięcie pociągu sygnałem "stój" na semaforze, po zjechaniu ostatniej osi z drogi przebiegu zwolnienie utwierdzenia zwrotnic). Można też ręcznie rozwiązać niewykorzystany przebieg, jednak taka czynność jest rejestrowana przez licznik użycia plombowanych przycisków zwalniających i konieczność odpisania tej czynności w książce kontroli urządzeń srk z podaniem przyczyny takiego rozwiązania przebiegu. To tak w dużym skrócie.
Pozdrawiam

W przekaźnikowych urządzenia typu PB (przebiegowe nastawianie) po obsłużeniu przycisków początkowego (wariantowego) i końcowego dla danego przebiegu następuje samoczynne ustawienie zwrotnic, a po ich ustawieniu i zamknięciu samoczynnie wyświetla się sygnał zezwalający na semaforze.
W urządzenia przekaźnikowych typu E (indywidualne i przebiegowe nastawianie) można zwrotnice ustawiać indywidualnie do żądanego położenia dla określonego przebiegu, a następnie obsługuje się przycisk semafora w celu podania sygnału zezwalającego - lub można przebiegi ustawiać jak w urządzeniach PB - na pulpicie nastawczym jest przełącznik zmieniający tryb nastawiania (indywidualne - przebiegowe).
Urządzenia tego typu zaczęto stosować w latach siedemdziesiątych i są stosowane do dzisiaj.

Polecam stronkę: http://www.kontrakt-bhp.c...lej/osielec.php
Jest to przykład pulpitu nastawczego przekaźnikowych urządzeń typu E na stacji Osielec, można się pobawić sterowaniem ruchu na stacji przez obsługę pulpitu nastawczego - dobry sposób na poznanie sposobów obsługi pulpitów (na początek).


WM-MODEL napisał/a:
Czy że sygnały manewrowe na semaforach wyświetlane są ręcznie, a wajchy indywidualnie, czy również należy dla jazd manewrowych ustawiać przebieg?

Wszystko zależy od rodzaju urządzeń srk, jakie są na stacji.

Jazda zorganizowana to taka, w której zwrotnice wchodzące w skład drogi przebiegu (pociągowego i manewrowego) oraz zwrotnice i wykolejnice ochronne dla danego przebiegu znajdują się we właściwym dla danego przebiegu położeniu i sa w tym położeniu zamknięte lub utwierdzone. Dopiero po zamknięciu lub utwierdzeniu przebiegu możliwe jest wyświetlenie sygnału zezwalającego na jazdę. Przy czym przebiegi pociągowe są zawsze utwierdzane, a przebiegi manewrowe mogą być utwierdzane lub zamykane.
Zwolnienie przebiegu manewrowego zamkniętego i utwierdzonego następuje samoczynnie po przejechaniu taboru lub ręcznie:
1. dla przebiegów zamykanych zwolnić można taki przebieg przyciskiem zwalniającym bez rejestracji tej czynności.
2. przebieg utwierdzony można zwolnić ręcznie przy pomocy plombowanego przycisku (zerwana plomba musi być odnotowana).
W urządzeniach elektrycznych z indywidualnym nastawianiem przebiegu wszystkie zwrotnice są ustawiane przez presonel, natomiast w urządzeniach z przebiegowym ustawianiem personel obsługuje tylko przycisk początkowy i końcowy dla danego przebiegu, a zwrotnice są ustawiane automatycznie.


WM-MODEL napisał/a:
Dodatkowo: tzn., że aby pociąg wyjechał ze stacji, przebieg ustawia się bezpośrednio przed wyjazdem?
A co np. z przejazdem pociągu bez zatrzymania na stacji?

Dla wyjazdu pociągu ze stacji przyciskiem początkowym jest przycisk przy semaforze wyjazdowym, potem (jeśli jest) przycisk wariantu przebiegu, a przyciskiem końcowym jest przycisk przy torze szlakowym, na który ma wyjechać pociąg.
W przypadku przejazdu pociągu przez stację bez zatrzymania realizacja procesu ustawiania będzie następująca:
1. Przycisk początkowy - przycisk semafora wjazdowego.
2. Przycisk wariantu przebiegu (jeśli jest).
3. Przycisk semafora wyjazdowego przy torze, po którym ma odbyć się przebieg bez zatrzymania.
4. Przycisk wariantu przebiegu (jeśli jest).
5. Przycisk końcowy - przy torze szlakowym, na który ma pociąg wyjechać.
Przyciski te należy obsługiwać w takiej kolejności, w jakiej odbywa się przebieg.
Każdorazowe użycie przycisków początkowego i pośrednich jest sygnalizowane na pulpicie migającą lampką kontrolną przy danym przycisku, natomiast efekt finalny polega na podświetleniu przygotowywanego przebiegu kolorem białym (oznacza przygotowaną i zamkniętą drogę przebiegu) oraz wyświetleniu sygnału (sygnałów) zezwalającego na semaforze (semaforach).WM-MODEL napisał/a:
Sygnał manewrowy -czy wyświetla się tylko na tym semaforze obok którego lokomotywa przejeżdża, czy pojazdy wykonujące manewry w obrębie kilku rozjazdów, np. "głowicy"mają na wszystkich semaforach Ms2?

2.Czy dany przebieg ustawia się bezpośrednio przed odjazdem pociągu? Jest na to jakiś paragraf, tzn. okreslający np. czas "zwłoki"?

3.Czy po "wykorzystaniu" przebiegu wajchy muszą wrócić do położenia zasadniczego?


ad 1) Jazda manewrowa na sygnały podawane na sygnalizatorach jest tzw. jazdą zorganizowaną i odbywa się od określonego sygnalizatora do innego sygnalizatora. Jeśli przebieg manewrowy ma odbyć się obok kilku sygnalizatorów, to na każdym z nich powinien być podany sygnał Ms2 (to mogą być zarówno semafory, na których można podać sygnał Ms2 jak i tarcze manewrowe).
ad 2) Przebiegi pociągowe na stacji są przygotowywane zgodnie z rozkładem jazdy i należy je przygotowywać z takim wyprzedzeniem, by pociąg mógł rozkładowo wjechać do stacji i wyjechać. Przebieg wjazdowy powinien być przygotowany tak, by maszynista już na tarczy ostrzegawczej do semafora wjazdowego (lub na ostatnim semaforze odstępowym sbl przed semaforem wjazdowym) widział sygnał zezwalający na wjazd. Przebiegi wyjazdowe powinien być przygotowany tak, by pociąg mógł rozkładowo ze stacji wyjechać. Można wcześniej przygotować przebiegi na wjazd czy wyjazd, należy jednak pamiętać, żeby takie wcześniejsze ustawienie jakiegoś przebiegu nie przeszkadzało ani nie uniemożliwiało innych przebiegów przewidzianych rozkładem jazdy.
ad 3) Po zrealizowaniu przebiegu zwrotnice biorące udział w takim przebiegu wg przepisów powinny być przełożone do położenia zasadniczego.

No to maleńki wykład o manewrach.
1. Jazdy niezorganizowane.
Na małych stacjach, gdzie ruch manewrowy jest ograniczony do obsługi stacji przez pociąg zdawczy i tam, gdzie nie ma stałych urządzeń sygnalizacyjnych dla manewrów, stosuje się jazdy manewrowe niezorganizowane. Zwrotnice są ustawiane ręcznie w terenie (przy ręcznych kluczowych urządzeniach srk) lub przy pomocy dźwigni nastawczych (przy mechanicznych scentralizowanych urządzeniach srk), a sygnały zezwalające na jazdę manewrową są podawane ręcznie przez personel (bezpośrednio w rejonie wykonywanych jazd manewrowych lub przez okno nastawni). Są to sygnały ręczne i słuchowe, podawane jednocześnie. Sygnały ręczne są podawane chorągiewką sygnałową koloru żółtego lub ręką w porze dziennej, ręczną latarką koloru białego w porze nocnej. Sygnały słuchowe podawane są gwizdawką ustną lub trąbką (patrz E1 §7).
2. Jazdy zorganizowane.
Na stacjach większych, przy dużej pracy manewrowej, gdzie odbywa się kilka jazd manewrowych jednocześnie, stosuje się sygnalizatory manewrowe, przy pomocy których prowadzona jest praca manewrowa. Wówczas jazdy manewrowe odbywają się podobnie jak jazdy pociągowe – jako przebiegi zorganizowane, po przygotowanych (ustawionych) i zabezpieczonych drogach przebiegu na sygnały podawane na stałych urządzeniach sygnalizacyjnych (tarczach i semaforach) – patrz E1 §7. Można również używać ręcznych sygnałów manewrowych jako sygnałów pomocniczych, potwierdzających podany sygnał na sygnalizatorze.
3. W obydwu przypadkach (pkt.1 i pkt.2) można do podawania sygnałów manewrowych używać środków łączności radiowej, przy pomocy których kierownik manewrów wydaje określone polecenia maszyniście lokomotywy manewrowej lub manewrowemu pilotującemu pojazd trakcyjny luzem.
4. Ruchy manewrowe można wykonywać pod nadzorem i kierownictwem odpowiedniego pracownika zwanego kierownikiem manewrów, którym może być:
a) ustawiacz
b) kierownik pociągu
c) dyżurny ruchu
d) nastawniczy (zwrotniczy) przy niepilotowanych jazdach pojazdów trakcyjnych luzem
e) inny pracownik posiadający kwalifikacje wymagane do wykonywania czynności ustawiacza lub kierownika pociągu.
Kierownikowi manewrów może być przydzielona potrzebna liczba:
a) manewrowych
b) konduktorów
c) innych pracowników posiadających kwalifikacje wymagane do wykonywania czynności manewrowego lub konduktora.
5. Zespół pracowników złożony z kierownika manewrów i jednego lub więcej manewrowych nazywa się drużyną manewrową.
6. Manewry mogą być wykonywane lokomotywą manewrową lub lokomotywą pociągową( w tym drugim przypadku należy ją obsadzić tzw. pilotem). Dla wzajemnego porozumiewania się drużyny manewrowej między sobą oraz z kierownikiem manewrów i nastawnią, która ustawia przebiegi manewrowe oraz maszynistą lokomotywy manewrowej stosowane są środki łączności radiowej (radiotelefony).
7. Przy wykonywaniu manewrów pojazd trakcyjny powinien znajdować się na początku lub na końcu składu manewrowego, a na spadku w miarę możliwości od strony spadku.
8. Przy przygotowaniu drogi przebiegu dla manewrów należy zwrotnice i wykolejnice nastawiać kolejno, poczynając od najdalszej, patrząc w kierunku zamierzonej jazdy. Nie dotyczy to:
a) przebiegowego nastawiania (przy urządzeniach przekaźnikowych)
b) nastawiania zwrotnic w czasie staczania i odrzucania odprzęgów.
9. Pozwolenie na jazdę manewrową jest ważne do:
a) najbliższego urządzenia sygnałowego, ważnego dla tej jazdy manewrowej
b) jeśli takiego nie ma – to do najbliższej zwrotnicy lub do ukresu najbliższego rozjazdu lub skrzyżowania w sąsiednim okręgu nastawczym.
10. Zezwolenie na jazdę manewrową należy dawać osobno dla każdego przebiegu manewrowego.
11. Prędkość jazd manewrowych nie powinna przekraczać 25 km/h z wyjątkiem następujących przypadków:
a) jeżeli pojazd trakcyjny jadący luzem lub ciągnący tabor jedzie po wolnym torze, o czym maszynistę zawiadomiono, prędkość może wynosić do 40 km/h, z wyjątkiem jazdy po rozjazdach
b) przy przetaczaniu wagonów z ludźmi lub z ładunkiem niebezpiecznym albo przekroczoną skrajnią – prędkość do 10 km/h
c) w czasie podstawiania składu pod peron, na którym są ludzie – prędkość do 5 km/h
d) przy dojeżdżaniu do stojącego taboru – prędkość do 3 km/h.
12. Manewry mogą być prowadzone metodą odstawiania – lokomotywa manewrowa odstawia w docelowe miejsca grupy wagonów, lub metodą odrzutów – lokomotywa manewrowa pchająca skład manewrowy odrzuca kolejne odprzęgi poprzez rozpędzenie składu i hamowanie – odczepiona grupa wagonów dalej toczy się sama.
13. Dla każdej stacji powinien być opracowany regulamin pracy manewrowej, dołączony do regulaminu technicznego stacji.

To w bardzo dużym skrócie ogólne zasady prowadzenia manewrów, szczegółowo sprawy te są opisane w instrukcji R1 §12-21 oraz w instrukcji o technice pracy manewrowej Ir-9 (R34).
 
     
hugwa
[Usunięty]

Wysłany: 2007-04-17, 06:22   

A teraz, morda, jak sobie poczytasz moje wpisy w temacie pulpitu dla Swarzewa, zwłaszcza te które najbardziej kontestowałeś, to zobaczysz że do tego właśnie dążyłem, żeby działał jak PB. Ja 'to' wiedziałem, bom się godzinami bawił przy pulpicie dla pociągów dalekobieżnych na Zachodnim. Największa kolejowa przygoda życia.
 
     
Misiek


Dołączył: 24 Mar 2006
Skąd: ze wsi
Wysłany: 2007-04-17, 07:25   

hugwa napisał/a:
bom się godzinami bawił przy pulpicie dla pociągów dalekobieżnych na Zachodnim. Największa kolejowa przygoda życia.
że też nie skończyło się żadnym nieszczęściem.
 
     
WM-MODEL
99%


Dołączył: 02 Cze 2006
Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2007-04-17, 09:10   

DH, możliwe że to o czym pisałeś wcześniej to było o PB :mrgreen: lecz tak jakoś mętnie... ;-)
 
     
hugwa
[Usunięty]

Wysłany: 2007-04-17, 09:48   

pisałem szybko, wychodząc z założenia że wiesz o czym piszę i szybko czytasz...
Misiek napisał/a:
że też nie skończyło się żadnym nieszczęściem.

No raz mało brakowało, ale nie z mojej winy.
W życiu bym nie przypuszczał, że można tak szybko ciąć plomby i przestawiać wajchy prawie przed samą lokomotywą pociągu który przelatuje bez zatrzymania.
Kobitka w ostatniej chwili skapowała, że na torze, po którym ustawił się przebieg z automatu sa robotnicy a sam tor ma odłączone zasilanie w sieci. Po akcji zeszło z niej powietrze.
Do dziś zupełnie nie rozumiem, jakim cudem można było ustawić samoczynnie przebieg po tym torze. Powinno to byc jakoś blokowane, a jeśli jest to ciekawe kto wówczas zawinił nie robiąc tego.
 
     
Plasser


Wiek: 42
Dołączył: 03 Cze 2006
Skąd: Druga Irlandia
Wysłany: 2007-04-18, 09:39   

WM-MODEL napisał/a:
R34

http://kolej.krb.com.pl/r34/r34.htm
http://kolej.krb.com.pl/r60/r60.html

No i "biblia":

http://kolej.krb.com.pl/r1/r1.htm

Jeśli chodzi o jakiekolwiek przepisy, to stanowczo odradzam korzystanie z "bryków".
To taka uwaga o charakterze ogólnym. ;-)
 
     
Misiek


Dołączył: 24 Mar 2006
Skąd: ze wsi
Wysłany: 2007-04-18, 09:44   

Plasser napisał/a:
Jeśli chodzi o jakiekolwiek przepisy, to stanowczo odradzam korzystanie z "bryków".
co jest np. takim brykiem? znaczy... musi być papier, czy wystarczą elektrony jak na linkach powyżej. (te mam już w moim Palmie ;-) )
 
     
Plasser


Wiek: 42
Dołączył: 03 Cze 2006
Skąd: Druga Irlandia
Wysłany: 2007-04-18, 10:46   

Misiek napisał/a:
znaczy... musi być papier, czy wystarczą elektrony jak na linkach powyżej.

Znaczy... Przed zastosowaniem przeczytać wypadałoby. :-P
 
     
Misiek


Dołączył: 24 Mar 2006
Skąd: ze wsi
Wysłany: 2007-04-18, 10:48   

RTFM :?:
:-)
 
     
WM-MODEL
99%


Dołączył: 02 Cze 2006
Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2007-04-18, 13:53   

Plasser napisał/a:
WM-MODEL napisał/a:
R34

...
No i "biblia":
...

Maciuś, przepisy przepisami, a nigdzie nie znajdziesz instrukcji obsługi nastawni PB z wyjaśnioną klawiszologią :-P
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group